راهنمای نویسندگان

ساختار مقالات

1.  عنوان مقاله باید کوتاه، روان و گویای کامل موضوع تحقیق باشد و حداکثر 15 کلمه باشد.

2.  مشخصات کامل نویسنده/نویسندگان با ذکر نویسنده مسؤول، در صفحه اول بدون ذکر شماره صفحه درج شود.

3. مقاله باید به زبان فارسی و با رعایت اصول و آیین نگارش تهیه ‌شده باشد.

4. مقاله ارسالی باید دارای عنوان، چکیده و واژگان کلیدی (فارسی و انگلیسی به‌صورت جداگانه)، مقدمه، روش تحقیق، پیشینه تحقیق، بدنه تحقیق (شامل بحث، تحلیل و یافته‌ها)، نتیجه، ارجاع درون متنی، منابع و مأخذ باشد.

5. چکیده باید در یک پاراگراف (حداکثر 300 کلمه) به ترتیب شامل بیان مسأله، اهداف و سؤال‌های اصلی پژوهش، روش تحقیق و شیوه جمع‌آوری اطلاعات و روش تجزیه‌و تحلیل، نتیجه پژوهش و واژگان کلیدی باشد. همچنین چکیده انگلیسی نیز باید ضمن مطابقت با متن فارسی حداکثر 800 کلمه باشد (با توجه به اختلاف تعداد کلمات نسبت به فارسی)

6. واژگان کلیدی باید حداکثر شش کلمه و به ترتیب الفبایی باشد.

7. مقدمه به ترتیب شامل: شرح مبسوط تر مسأله پژوهش، اهداف، ضرورت و اهمیت تحقیق است و باید بدون ارجاع و مستقلاً توسط نویسندگان نگاشته شود. 

8. روش تحقیق بعد از مقدّمه باید به ترتیب شامل: روش تحقیق، شیوة جمع‌آوری اطلاعات، ابزار گردآوری اطلاعات، جامعه آماری، تعداد نمونة موردبررسی، روش نمونه‌گیری، روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات باشد.

9. پیشینة پژوهش برای کلیه مقالات الزامی و باید اختلاف پژوهش‌های مقالة ارسالی با پژوهش‌های دیگران به صورت شفاف بیان گردد با ذکر مشخصات منابع ذکر شده:

الف.درج مشخصات مقاله: نام نویسنده/نویسندگان،عنوان مقاله، نام نشریه، شماره و سال نشر

ب. درج مشخصات پایان نامه ارشد/رساله دکتری:نام دانشجو، عنوان،نام استاد راهنما، نام دانشگاه و مقطع و سال دفاع.

ج.درج مشخصات کتاب:عنوان کتاب، نام مولف/مولفین، سال نشر

10. نتیجه‌گیری باید به‌گونه‌ای منطقی و مستدل و روشن‌کننده بحث و یافته‌ها و بویژه پاسخ به سؤال‌های اصلی مقاله باشد.

11. کلیه تصاویر باید دارای رزولوشن 300 dpi، فرمت jpg و باکیفیت مناسب و شماره‌گذاری مسلسل با ذکر توضیح و مأخذ در زیر تصاویر باشد. جای تصاویر باید با ذکر شماره در متن مشخص شود.

12. کلیه جداول و نمودارها به‌صورت مسلسل شماره‌گذاری و با درج مشخصات و مأخذ آن‌ها در بالای جدول یا نمودار تنظیم گردد. شماره جدول باید در متن باشد.

13. در ارجاع درون‌متنی (نام خانوادگی نویسنده، سال نشر: شماره صفحه).

13. فهرست منابع و مأخذ به ترتیب حروف الفبا تنظیم می‌گردد

الف. برای کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام، سال نشر، نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، محل نشر، ناشر.

ب. برای مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام، عنوان مقاله، نام نشریه، شماره نشریه، دوره یا سال، شماره صفحه آغاز و پایان مقاله.

ج. برای مقاله الکترونیکی: نام خانوادگی نویسنده، نام، سال ‏نشر، نام مقاله، نام نشریه الکترونیکی یا تارنما، تاریخ آخرین بازنگری، نشانی اینترنتی.

14. ترتیب محتویات مقاله باید به شرح ذیل باشد:(چکیده فارسی، واژگان کلیدی، مقدمه، روش تحقیق، پیشینه تحقیق، بدنه اصلی، نتیجه، پی نوشت ها، فهرست منابع و ماخذ،چکیده انگلیسی،Refereces)

15.کلیه جداول و آمار باید قبل از نتیجه باشد.

16.تعداد صفحات مقاله کمتر از 20 صفحه A4 و به صورت فایل ورد ارسال شود.

  • مقالات فقط از طریق سامانه (http://museum.aqr-libjournal.ir ) قابل دریافت است.
  • جهت دریافت فایل راهنمای عمومی شیوه ثبت نام و بارگذاری مقالات اینجا کلیک کنید.
  • قبل از ارسال مقاله، جهت کسب اطلاع از فرایند پذیرش مقالات، شیوه نامه و اصول اخلاقی و...، مطالب درج شده در سایت با دقت مطالعه شود و در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر با شماره های ذکر شده تماس حاصل نمایند.
  • لازم است برگه تعهد نویسندگان و تعارض منافع از سامانه دریافت تکمیل و به همراه اصل مقاله ارسال شود.