اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهدی قیصری نیک

کارشناسی ارشد معاونت موزه ها و ترویج میراث فرهنگی آستان قدس رضوی

gheysarinikgmail.com
05132241105

سردبیر

حکمت اله ملاصالحی

دکتری باستان شناسی استاد تمام گروه باستان شناسی دانشگاه تهران

msalehiut.ac.ir

مدیر داخلی

ماندانا یمینی

کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناس مطالعات تاریخی موزه رضوی

mandana.yaminiyahoo.com
05132235329

اعضای هیات تحریریه

هایده لاله

دکتری باستان شناسی دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران

hlalehut.ac.ir

طاهره عظیم زاده طهرانی

دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشیار گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

ta_azimyahoo.com

محمد مرتضایی

دکتری باستان شناسی دانشیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

m_mortezayi2008yahoo.com

احمد صالحی کاخکی

دکتری باستان شناسی دانشیار دانشگاه هنر اصفهان

salehi.k.aaui.ac.ir

محسن طبسی

دکتری پژوهش هنر دانشیار گروه هنر و معماری دانشگاه آزاد مشهد

mohsentabasimshdiau.ac.ir

مرضیه پیراوی ونک

دکتری فلسفه دانشیار رسمی قطعی دانشگاه هنر اصفهان

m.piraviaui.ac.ir

علیرضا بهرمان

دکتری مرمت آثار تاریخی محقق آزاد پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

alireza.bahremangmail.com

رجبعلی لباف خانیکی

کارشناسی ارشد باستان شناسی مدیر مؤسسۀ فرهنگی کهن بوم خراسان

rajablabbafyahoo.com

صدرالدین طاهری

دکتری پژوهش هنر استادیار،مدیر گروه پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان

s.taheriaui.ac.ir

میثم لباف خانیکی

دکتری باستان شناسی استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران

labbafut.ac.ir

مهدی صحراگرد

دکتری هنر اسلامی استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد مشهد

m.sahragardmshdiau.ac.ir

حشمت کفیلی

کارشناسی ارشد باستان شناسی رئیس گروه مطالعات و معرفی آثار موزه رضوی

kafili.h1963gmail.com
05132235329

مریم حبیبی

کارشناسی ارشد ایران شناسی گرایش نسخه شناسی مسئول مطالعات اداره پژوهش موزه رضوی

maryamhabibi.ghgmail.com
05132235329

اعضای هیات تحریریه بین المللی

شیلا بلر

دکتری هنر اسلامی استاد هنر اسلامی و آسیایی ؛ دانشگاه نورما ژان کالدروود کالج بوستون و کرسی هنر اسلامی بن خلیفه در دانشگاه مشترک المنافع ویرجینیا

sheila.blairbc.edu

شیلا کنبی

دکتری هنر اسلامی سرپرست دپارتمان هنر اسلامی موزه متروپولیتن

canbyvossgmail.com

مارکوس ریتر

دکتری تاریخ هنر اسلامی استاد تمام، تاریخ هنر اسلامی، موسسه تاریخ هنر، دانشگاه وین

markus.ritterunivie.ac.at