راهنمای نویسندگان

ساختار مقالات

1.  عنوان مقاله باید کوتاه، روان و گویای کامل موضوع تحقیق باشد و حداکثر 15 کلمه باشد.

2.  مشخصات کامل نویسنده/نویسندگان با ذکر نویسنده مسؤول، در صفحه اول بدون ذکر شماره صفحه درج شود، نام و نام خانوادگی نویسنده(گان) همراه با مشخصات علمی و وابستگی سازمانی و رایانامه آن‌ها مشخص شود.(نویسنده مسئول مقاله با علامت ستاره (*) از سایر نویسندگان متمایز شود.) 

3. مقاله باید به زبان فارسی و با رعایت اصول و آیین نگارش تهیه ‌شده باشد.

4.مقاله با حروف نازنین 13، در هر صفحه 20 سطر وتعداد صفحات مقاله کمتر از 20 صفحه A4 و به صورت فایل ورد ارسال شود. (حداقل تعداد کلمات 4000 و حداکثر 8000)

5. مقاله ارسالی باید دارای عنوان، چکیده و واژگان کلیدی (فارسی و انگلیسی به‌صورت جداگانه)، مقدمه، روش تحقیق، پیشینه تحقیق، بدنه تحقیق (شامل بحث، تحلیل و یافته‌ها)، نتیجه، ارجاع درون متنی، منابع و مأخذ باشد.

6. چکیده باید در یک پاراگراف (حداکثر 300 کلمه) به ترتیب شامل بیان مسأله، اهداف و سؤال‌های اصلی پژوهش، روش تحقیق و شیوه جمع‌آوری اطلاعات و روش تجزیه‌و تحلیل، نتیجه پژوهش و واژگان کلیدی باشد. همچنین چکیده انگلیسی نیز باید ضمن مطابقت با متن فارسی حداکثر 800 کلمه باشد (با توجه به اختلاف تعداد کلمات نسبت به فارسی)

7. واژگان کلیدی باید حداکثر شش کلمه و به ترتیب الفبایی باشد.

8. مقدمه به ترتیب شامل: شرح مبسوط تر مسأله پژوهش، اهداف، ضرورت و اهمیت تحقیق است و باید بدون ارجاع و مستقلاً توسط نویسندگان نگاشته شود. 

9. روش تحقیق بعد از مقدّمه باید به ترتیب شامل: روش تحقیق، شیوة جمع‌آوری اطلاعات، ابزار گردآوری اطلاعات، جامعه آماری، تعداد نمونة موردبررسی، روش نمونه‌گیری، روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات باشد.

10. پیشینة پژوهش برای کلیه مقالات الزامی و باید اختلاف پژوهش‌های مقالة ارسالی با پژوهش‌های دیگران به صورت شفاف بیان گردد با ذکر مشخصات منابع ذکر شده:

الف.درج مشخصات مقاله: نام نویسنده/نویسندگان،عنوان مقاله، نام نشریه، شماره و سال نشر

ب. درج مشخصات پایان نامه ارشد/رساله دکتری:نام دانشجو، عنوان،نام استاد راهنما، نام دانشگاه و مقطع و سال دفاع.

ج.درج مشخصات کتاب:عنوان کتاب، نام مولف/مولفین، سال نشر

11. نتیجه‌گیری باید به‌گونه‌ای منطقی و مستدل و روشن‌کننده بحث و یافته‌ها و بویژه پاسخ به سؤال‌های اصلی مقاله باشد.

12. کلیه تصاویر باید دارای رزولوشن 300 dpi، فرمت jpg و باکیفیت مناسب و شماره‌گذاری مسلسل با ذکر توضیح و مأخذ در زیر تصاویر باشد. جای تصاویر باید با ذکر شماره در متن مشخص شود.

13. کلیه جداول و نمودارها به‌صورت مسلسل شماره‌گذاری و با درج مشخصات و مأخذ آن‌ها در بالای جدول یا نمودار تنظیم گردد. شماره جدول باید در متن باشد.

14.  منابع بر اساس شیوه‌نامه انجمن روان‌شناسی آمریکا فارسی شده با عنوان «شیوه‌های استناد درون متنی در فصل دوم کتاب: شیوه‌های استناد در نگارش‌های علمی، رهنمودهای بین‌المللی» مؤلفان عباس حرّی و اعظم شاهبداغی (صفحات 147 تا 215) تنظیم شود. اینجا کلیک کنید.

15. فهرست منابع و مأخذ به ترتیب حروف الفبا تنظیم می‌گردد

16. ترتیب مطالب مقاله در فایل وُرد به صورت زیر باشد: ابتدا عنوان انگلیسی، مشخصات سازمانی نویسندگان، چکیده انگلیسی، کلیدواژه‌های انگلیسی؛ در صفحه بعد به ترتیب: عنوان فارسی، مشخصات سازمانی نویسندگان به فارسی، چکیده فارسی، کلیدواژه‌های فارسی، متن مقاله، منابع فارسی، مراجع انگلیسی با ذکر واژه انگلیسی References در عنوان.

17.معادل‌های غیر فارسی اصطلاحات و مفاهیم غیر رایج در پانویس همان صفحه آورده یا شرح داده شود.

18.تعداد شکل ها، عکس ها، نمودار ها و جدول ها مجموعآ بیشتر از 20 عدد نباشد.

19.کلیه جداول و آمار باید قبل از نتیجه باشد.

  • مقالات فقط از طریق سامانه (http://museum.aqr-libjournal.ir ) قابل دریافت است.
  • جهت دریافت فایل راهنمای عمومی شیوه ثبت نام و بارگذاری مقالات اینجا کلیک کنید.
  • قبل از ارسال مقاله، جهت کسب اطلاع از فرایند پذیرش مقالات، شیوه نامه و اصول اخلاقی و...، مطالب درج شده در سایت با دقت مطالعه شود و در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر با شماره های ذکر شده تماس حاصل نمایند.
  • لازم است برگه تعهد نویسندگان و تعارض منافع از سامانه دریافت تکمیل و به همراه اصل مقاله ارسال شود.