اصول اخلاقی انتشار مقاله

الف. کلیات

 1. "زرین فام "دوفصلنامه‌ای است با رویکرد علمی-پژوهشی که در زمینه مطالعات موزه ای منتشر می شود.
 2. استفاده از مقالات چاپ شده "زرین فام" با ذکر مأخذ بلامانع است.
 3. مسئولیت محتوای مقالات بر عهده نویسنده/نویسندگان است و باید حاصل کار پژوهشی آن‌ها باشد.
 4. نویسنده باید مقاله ای علمی از دستاوردهای تحقیقاتی خود را با بیانی علمی و متناسب با شیوه نامه  نشریه ارائه نماید.
 5. نشریه در پذیرش، رد، اصلاح، و ویرایش مقاله‌های دریافتی آزاد است.
 6. مقالات باید با جزئیات کافی و مرجع باشد، اظهارات جعلی و نادرست، غیر اخلاقی بوده و غیر قابل قبول است.
 7. چنانچه مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد، نویسندگان باید کتباً نماینده خود را به‌عنوان مسئول مکاتبات به دفتر نشریه معرفی کنند.
 8. مقالات مستخرج از پایان‌نامه یا رساله و طرح‌های تحقیقاتی، باید با تأیید استاد راهنما یا مجری طرح تحقیقاتی به‌عنوان نویسنده مسئول مکاتبات ارسال گردد.
 9. نویسنده مسئول مکاتبات باید گواهی دهد مقاله پیش‌تر در جای دیگر منتشرنشده است و تا اعلام نتیجه نهایی از سوی نشریه زرین فام به نشریه دیگری ارسال نخواهد شد.
 10. نشریه طی مدت 10 روز کاری، از زمان دریافت مقاله پذیرش یا عدم پذیرش اولیه را اعلام خواهد کرد.
 11. فرایند داوری کاملا محرمانه است و پی‌گیری مسئول مکاتبات در هر مرحله از ارسال مقاله، داوری و پذیرش در سامانه نشریه قابل رویت است
 12. تصمیم گیری درباره تقّدم و تاخّر انتشار مقالات تایید شده داوران، با سردبیر است
 13. چنانچه مقاله ای خارج از ضوابط شیوه نامۀ نگارش ارسال گردد، قبل از ارائه به سردبیر و هیئت تحریریه برگشت داده می شود