تماس با ما

  • مشهد - حرم مطهر رضوی-صحن کوثر-موزه آستان قدس رضوی

  • مشهد -حرم مطهر رضوی -بست شیخ طوسی- سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی 

  • شماره تماس مدیر مسئول نشریه                            32241105 -051
  • شماره تماس مدیر اجرایی نشریه    ۳۲۲۳۵۳۲۹_۰۵۱
  • ۳۲۲۳۲۰۰۴_۰۵۱ داخلی ۳۲۹۲

پست الکترونیک:  

Zarrinfaam.journal@aqr.ir

Zarrinfaam.journal@gmail.com

 


CAPTCHA Image