نگاهی تحلیلی به پوشش سر و کلاه ها دردیوارنگاره های حمام مهدی قلی بیگ مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هنر، هنر و معماری، پیام نور، تهران

2 استادیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه پیام نور

چکیده

حمام مهدی قلی بیگ یا حمام شاه در شهر مشهد نزدیک حرم مطهر امام رضا(ع) قرار دارد. دیوارنگاره های سربینه  این حمام که یکی از قدیمی‌ترین و با ارزش‌ترین حمام‌های تاریخی دوره صفوی است، حاوی داستان‌های حماسی و عامیانه و روایی می‌باشد. این دیوارنگاره‌ها عمدتاً از دورهٔ صفوی تا قاجار اجرا و بعد از آن در دوره پهلوی شامل تغییراتی شده است. پرسش مقاله حاضر این است که پوشش سر و کلاه در موضوعات دیوارنگاره‌های این بنا چه بوده و سیر تغییر و تحول این پوشش چگونه بوده است؟ پژوهش به روش تاریخی - توصیفی - تحلیلی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که پوشش سر، در نگاره ها براساس دوره زمانی مربوط به داستان‌ها انتخاب نشده است، اما هرچه به دوران جدید نزدیک می‌شویم انتخاب پوشش سر و کلاه‌ها دقیق‌تر شده است. این امر می‌تواند به دلیل عدم دانش تصویری نگارگران این مجموعه باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An In-Depth Overview of the Head Covers or Hats of the People In the Fresco Paintings of Mahdi Quli Beq Bathhouse

نویسندگان [English]

  • Samana Sabūri Mihr 1
  • Reza Tūsiān Shāndīz 2
1 MA Student in Art Research, Faculty of Art and Architecture, Payam-e Noor University (PNU) of Tehran
2 Assistant Professor, Department of Art Research, Faculty of Art and Architecture, Payam-e Noor University (PNU) of Tehran
چکیده [English]

Mahdi Quli Beq Bathhouse or Shah Bath is located in the city of Mashhad in the vicinity of the holy shrine of Imam Reza (AS). The fresco paintings on the ceilings of the Sarbina in this bathhouse, which is one of the oldest and most valuable historic buildings of the Safavid period, have epic, folkloric and anecdotal stories to tell. These murals were painted during the Safavid to Qajar Periods and underwent a change in Pahlavi Period.  The question in the present article is what the head covers or hats of the people in the paintings were like and how this item of clothing changed and evolved through time. The research has been done using a historical-descriptive-analytical method. The results of this research suggest that the head covers in the frescos do not correspond to the time period of the stories and as we approach the new era, head covers and hats have been more accurately selected. This may be due to the lack of visual knowledge of the painters of the frescos.

کلیدواژه‌ها [English]

  • head cover
  • hat
  • fresco paintings
  • Mahdi Quli Beq Bathhouse