خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند: آیین نکوداشت اندیشمند فرزانه "دکتر حکمت اله ملاصالحی"

آیین نکوداشت "دکتر حکمت الله ملاصالحی" به همت خانه اندیشمندان علوم انسانی، روز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۷ در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود.

سخنرانان این نشست عبارتند از:

ژاله آموزگار

محمداسماعیل جلودار

مهدی اصل زعیم

محمدرضا حسینی بهشتی

اصغر دادبه

انشاءالله رحمتی

کامیار عبدی

منوچهر صدوقی سها

مهرداد ملک زاده

حمیدرضا ولی پور

شایان ذکر است ورود برای عموم، آزاد و رایگان است.

به نقل از سایت خانه اندیشمندان علوم انسانی   https://ihht.ir