با انتشار اولین شماره صورت گرفت؛ دو فصلنامه مطالعات موزه‌ای «زرین فام» منتشر شد

با انتشار اولین شماره صورت گرفت؛
دو فصلنامه مطالعات موزه‌ای «زرین فام» منتشر شد

اولین شماره دوفصلنامه مطالعات موزه‌ای «زرین فام» به اهتمام اداره مطالعات و معرفی آثار موزه آستان قدس رضوی منتشر شد.

نشریه زرین‌فام با فراهم آوردن امکان دسترسی پژوهشگران و متخصصان به منابع تاریخی و هنری موجود در آستان قدس رضوی، به درج مقالات علمی- پژوهشی در زمینه معرفی آثار این مجموعه ارزشمند پرداخته است.

تاریخ شکل‌گیری و تحّول حرم مطهر رضوی و بناهای آن، موزه آستان قدس، مجموعه‌ها و حفاظت و مرمت آثار، بررسی معماری و آثار تاریخی-فرهنگی موجود در مجموعه‌های آستان قدس رضوی، زیبایی شناسی و فلسفه هنر آیینی در جهان ایرانی، تاثیر متقابل جهان ایرانی و جهان اسلامی در حوزه‌های هنری، فرهنگی و اجتماعی، مجموعه‌ها، موزه‌ها، موزه‌داری و فناوری‌های مرتبط با موزه‌شناسی و حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی محورهای پژوهشی این نشریه در نظر گرفته شده است.

در این شماره می‌خوانیم:

  • سخن سردبیر
  • سبک‌شناسی منطقه‌ای کوفی شرقی: صفات قلم کوفی در قرآن وقفی ابوالقاسم سیمجور منسوب به نیشابور (پیش از 383ق)    
  • دگردیسی هنر نگارگری در صحن جدید حرم رضوی
  • دوست‌کامی‏‏‌های عصر قاجار، محفوظ در گنجینۀ آستان قدس رضوی
  • تنوع و ویژگی‏های منسوجات حرم مطهر امام رضا علیه السلام در دورۀ قاجار
  • بررسی تاریخی تزیینات کاشیکاری حرم امام علی علیه السلام بر اساس مستندات مکتوب و تصویری
  •   بازخوانی و تحلیل سکه های ضرب شهر شوشتر موجود در موزه آستان قدس رضوی
  • بررسی آثار لاکی-روغنی قاجاری با تکیه بر مطالعۀ قلمدان‏‌های موزۀ آستان قدس رضوی
  • بررسی تبادل جواهرات اهدایی بین دربارهای ایران و روسیه در دورۀ قاجار
  • نگاهی تحلیلی به پوشش سر و کلاه‌ها در دیوارنگاره‌های حمام مهدی قلی بیگ مشهد

نشریه زرین‌فام به صورت چاپی و الکترونیک منتشر می‌شود و مقالات این نشریه در سایت آن به آدرس http://museum.aqr-libjournal.ir بارگذاری شده و امکان دسترسی به مقالات برای تمام مخاطبان وجود دارد.

منبع خبر https://museum.razavi.ir