پرسش‌های متداول

شیوه نامه و ساختارمقالات این نشریه چگونه است؟

لطفا به لینک راهنمای نویسندگان در منوی بالای سایت مراجعه نمایید.

موضوع و محورهای پژوهشی نشریه چیست؟

لطفا از لینک اطلاعات نشریه در منوی بالای سایت به صفحه اهداف و چشم انداز مراجعه نمایید.

فرآیند پذیرش مقالات به چه صورت است؟

لطفا از طریق لینک اطلاعات نشریه در منوی بالای سایت، به فرآیند پذیرش مقالات مراجعه نمایید.

چگونه در سایت ثبت نام و مقاله را بارگذاری نماییم؟

به لینک راهنمای نویسندگان در منوی بالای سایت مراجعه نمایید و در سطرهای انتهایی آن صفحه، راهنمای عمومی را مطالعه نمایید.( با کلیک بر روی کلمه مشخص شده)

آیا می توان مقاله را از طریق ایمیل نشریه ارسال نمود؟

خیر؛  لازم است ابتدا در سایت نشریه ثبت نام و مقاله را از طریق این سامانه بارگذاری نمایید، انجام مراحل آن به سادگی توضیح داده شده است.

چگونه از پذیرش مقاله مطلع می شویم؟

مراحل مختلف شامل: پذیرش اولیه مقاله، داوری، پذیرش یا عدم پذیرش، انتشار و... از طریق ایمیل به اطلاع شما خواهد رسید.

آیا مقالات این نشریه صرفا اختصاص به مطالعات موزه رضوی دارد؟

پژوهش در زمینه آثار موزه رضوی از اولویت های این نشریه است اما همانطور که در محورهای پژوهشی ذکر شده مقالات در زمینه مطالعات موزه ای به طور کلی قابل پذیرش است.