دومین شماره دو فصلنامه مطالعات موزه ای «زرین فام» به اهتمام موزه آستان قدس رضوی منتشر شد

دومین شماره دو فصلنامه مطالعات موزه ای «زرین فام» به اهتمام موزه آستان قدس رضوی منتشر شد

به گزارش گنجینه رضوی، موزه آستان قدس رضوی در راستای ارتقای دانش موزه‌ای، با هدف صیانت و محافظت نظام‌مند از آثار و میراث گذشتگان به انتشاردو فصلنامه زرین‌فام اقدام کرده است تا  آثاری که اطلاعات مستندی در رابطه با تاریخ هنر ایران و جهان اسلام دارد را در اختیار پژوهشگران قرار دهد.

در این شماره می خوانیم:

  •  تداوم سنت ‎های هنری ساسانی در تزیینات معماری بناهای دوران اسلامی خراسان تا پیش از حملۀ مغول
  • خاستگاه طرح محراب در هنرهای تزیینی ایران (نمونه موردی قالی محرابی درختی - پرده ‎ای دو رو، محفوظ در موزۀ فرش آستان قدس رضوی)
  • بررسی و شناسایی سکه‏ های افشاری گنجینۀ سکۀ موزۀ رضوی
  • مطالعه ویژگی‏ های فرم و نحوه ساخت دکمه های پوشاک همسانِ کارکنان و خدام آستان قدس رضوی، موجود در مجموعۀ «صابری»
  • پژوهشی سکه ‎شناختی در دوران عصیان لیلی‎ بن‎ نعمان (در نیشابور 308-309هـ .ق)
  • تأثیر محتوا و فرمِ نقاشی مذهبی جهان مسیحیت بر نقاشی دوره قاجار (مطالعه موردی قلمدان ‎ها)
  • بررسی و بازشناسی شمایل ‎های مذهبی دربار قاجار (مطالعه اسنادی)
  • مطالعه تطبیقی متن و تصویر در نقاشی ‎های قهوه ‎خانه‎ ای نبرد رستم و اشکبوس
    این نشریه از طریق سایت https://museum.aqr-libjournal.ir در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

منبع خبر https://library.razavi.ir