"زرین فام" دو فصلنامه مطالعات موزه‌ای رضوی در روز جهانی میراث فرهنگی رونمایی شد

"زرین فام" دو فصلنامه مطالعات موزه‌ای رضوی در روز جهانی میراث فرهنگی رونمایی شد

نشریه زرین فام، دوفصلنامه مطالعاتی موزه‌ای به صاحب امتیازی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در روزجهانی میراث فرهنگی رونمایی شد.

به گزارش گنجینه رضوی، در مراسمی که در موزه بزرگ خراسان واقع در کوهسنگی برگزار شد، حکمت اله ملاصالحی سردبیر این نشریه به پیشینه‌ای از تاریخ ایجاد موزه در ادوار گذشته پرداخت.

وی، تجمیع ارزش‌های بنیادین و میراث به جای مانده را زمینه ایجاد نهاد موزه و باستان شناسی خواند و کتابخانه و مدرسه را اولین زادگاه موزه عنوان کرد که در دوران روم باستان شکل گرفت.

ملاصالحی ادامه داد: موزه‌ها در دوره جدید پدید آمدن چون احساس کردیم زندگی احساس و نحوه بودن ما در جهان و تکنولوژی جدید دستخوش تغییر شده و زندگی کردن به شیوه گذشته دیگر ممکن نیست پس باید آنچه مانده بود محفوظ می‌ماند.

وی اظهار کرد: موزه‌ها هم فرا خوانده شده اند که میراث از کف رفته را زیر یک سقف حفظ کنند زیرا دیگر آن خوشنویسان را نداریم که طی یک سلوک معنوی به کتابت قرآن‌های نفیسی می‌پرداختند که دیگر برای آن نمونه‌ای نیست.

ملاصالحی، موزه‌ها را رنگارنگ‌ترین پدیده‌های عالم مدرن برشمرد و گفت: در دنیای امروز برای هر موضوعی موزه ای خلق شده است تا منشا و ریشه تبار آن را بشکافند و بشناسند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود نشریه زرین فام را میراثی برای نسل آینده خواند که دانسته‌های بسیاری را در اختیار آنها قرار خواهد داد.

نشریه زرین‌فام با فراهم آوردن امکان دسترسی پژوهشگران و متخصصان به منابع تاریخی و هنری موجود در آستان قدس رضوی، به درج مقالات علمی- پژوهشی در زمینه معرفی آثار این مجموعه ارزشمند می‌پردازد.

همچنین به دلیل مشابهت تاریخی و هنری آثار موزه‌های جهان و ضرورت تبادل یافته‌های علمی این مجموعه‌ها، این نشریه مقالات مرتبط با آثار سایر موزه‌های جهان و به‌طورکلی دانش موزه‌ای، حفاظت و مرمت آثار را نیز پذیرش می‌کند.

این نشریه تلاش دارد برای ارتقای دانش موزه‌ای، با هدف صیانت و محافظت نظام‌مند از آثار و میراث گذشتگان گام برداشته و آثار اطلاعات مستند در رابطه با تاریخ هنر ایران و جهان اسلام در اختیار پژوهشگران قرار دهد.

 تاریخ شکل گیری و تحّول حرم مطهر رضوی و بناهای آن، موزه آستان قدس مجموعه‌ها و حفاظت و مرمت آثار، بررسی معماری و آثار تاریخی-فرهنگی موجود در مجموعه‌های آستان قدس رضوی، زیبایی شناسی و فلسفه هنر آیینی در جهان ایرانی، تاثیر متقابل جهان ایرانی و جهان اسلامی در حوزه‌های هنری، فرهنگی و اجتماعی از جمله محورهای موضوعی مقالات این نشریه است.

منبع خبر https://library.razavi.ir