بازخوانی و تحلیل سکه های ضرب شهر شوشتر موجود در موزه آستان قدس رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر.

2 پژوهشگرفرهنگ عامه شوشتر

3 دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام، گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده

سکه‌ها تنها برای آگاهی از تاریخ اقتصادی نیستند، بلکه با مطالعه آن‌ها می‌توان به اندیشه پادشاهان و امیران و سیاست‌های مذهبی مختلف آنان پی برد. سکه‌ها در پژوهش‌های تاریخی ایران، جایگاه ارزشمندی دارند؛ همچنان‌که در زمینه تاریخ محلی شوشتر نیز یاری‌رسان پژوهشگرانند. شوشتر در استان خوزستان، ازجمله شهرهای ایران است که از دورهٔ امویان تا زمان قاجار یکی از دارالضرب‌ها به شمار می‌رفته و دارالضرب آن در نزدیکی قیصریه و مقام امامزاده سید محمد بازار قرار داشته است. موزه آستان قدس رضوی ازجمله موزه‌هایی است که به‌عنوان گنجینه بزرگ و با ارزش و به‌لحاظ داشتن سکه‌های دوران اسلامی و ازجمله سکه‌های شوشتر دارای اهمیت فراوان است. این پژوهش ابتدا به شناسایی و گردآوری و سپس به تحلیل سکه‌های شوشتر موجود در موزه آستان قدس رضوی پرداخته است و در پی پاسخ این پرسش است که سکه‌های ضرب شوشتر چه ویژگی‌هایی دارد و نشان‌دهنده چه موضوعاتی است؟ با توجه به سکه‌های ضرب شوشتر موجود در موزه آستان قدس رضوی، می‌توان به این نتیجه رسید که شهر شوشتر (و توابع آن مثل دستوا و عسکرمکرم) در دوره حکومت فرمانروایان آل‌بویه، مظفریان، جلایریان و صفویان بیشترین اهمیت را برای حاکمان این سلسله‌ها داشته و سکه‌های فراوان این دوره‌ها، نشان‌دهنده جایگاه اقتصادی این شهر بوده است. در این پژوهش از روش توصیفی - تحلیلی به کمک منابع کتابخانه‌ای و سکه‌های موجود در موزهٔ آستان قدس رضوی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Re-reading and Analysis of the Coins Minted in Shūshtar At the Astan Quds Razavi Museum

نویسندگان [English]

  • Hamid Asadpour 1
  • Mīlad Khayyat 2
  • Masʿūd Vali Arab 3
1 Assistant Professor and Faculty Member of the Persian Gulf University, Bushehr-Iran
2 Researcher of Shūshtar folklore and traditional culture
3 PhD in History of Iran (Islamic Era); the History Department of the Faculty of Human Sciences, the Persian Gulf University, Bushehr-Iran
چکیده [English]

Coins are not only sources for acquiring knowledge of the economic history, but they also cast light on the thoughts of the kings and emirs and their various religious policies. In the historical researches conducted in Iran, coins are considered to be primary sources of information; even the locally struck coins such as the ones minted in Shūshtar, which are the focus of this article, make valuable contributions to the researchers of the local history. Shūshtar, a city in Khūzistān province, has been a Dār al-Żarb (mint) from the Umayyad dynasty to the Qajar period and the coins struck in this city were made in the proximity to Qaysaria and the Tomb of Sayyid Muhammad Bāzār.  The Astan Quds Razavi Museum, which is home to a great numismatic collection of the Islamic era, houses a collection of coins minted in Shūshtar. This article accumulated, identified and analyzed the coins of Shūshtar mint in the Astan Quds Razavi Museum. This research aims to answer the two questions of what the characteristics of the coins minted in Shūshtar are and what issues these coins address. The results of this research indicate that during the Būyid, Muzaffarid, Jalāyirid and Safavid dynasties, the rulers attached great importance to the city of Shūshtar and its surrounding countryside such as Dastwā and Askar Mukarram and the abundance of the coins struck there displays the economic status of this city.   
This research was done using descriptive-analytical method, library resources and also coins in the Astan Quds Razavi Museum

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shūshtar
  • Dastwā
  • Askar Mukarram
  • Tostir-min-al-Ahwaz
  • coin minting
  • Islamic governments