دوست‌کامی‏‏ های عصر قاجار، محفوظ در گنجینۀ آستان قدس رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس و مشاور معاونت موزه های آستان قدس رضوی

چکیده

جایگاه معنوی حرم امام رضا(ع) نزد مسلمانان زمینۀ وقف آثار متنوع هنری و آیینی فراوانی را مهیا کرده است. گروهی از آثار وقف شده بر این مجموعه ظروفی پایه‌دار به نام دوستکامی است که برای نگه‏داری مایعاتی همچون آب و شربت به‌منظور مصرف در مراسم مذهبی و پذیرایی میهمانان و زائران و خادمان استفاده می‌شد. این ظروف در حرم امام رضا(ع) عموماً در مهمان‏سرا یا کارخانه زواری و خدامی، دارالضیافه، شربت‏ خانه مورد استفاده قرار می‌گرفت. تحقیق دربارهٔ این آثار و شناخت کاربرد، فنون ساخت و نوع نقوش آنها که تاکنون معرفی نشده است، ضروری می‌نماید. در این نوشتار معرفی این مجموعه آثار، به روش توصیفی بنا بر مطالعات میدانی و بررسی منابع مکتوب و سندی انجام گرفته است.
جنس تمام نمونه ‏های مورد بررسی از مس است که با نقوش و کتیبه‏ هایی مختلف به شیوه قلم‏زنی تزیین شده‌اند. انواع نقوش در آنها مشتمل بر سه دسته واقعی، خیالی و تزیینی است. نقوش واقعی در سه گروه انسانی، گیاهی و حیوانی قابل بررسی‌اند. نقوش خیالی شامل انسان‏هایی با سر حیوان وحیواناتی با سر انسان و موجودات خیالی و افسانه ‏ای مانند انسان ‏هایی با هیبت دیو هستند. همچنین نقوش تزیینی شامل دو گروه: نقوش انتزاعی گیاهی و نقوش تزیینی جداکننده‌اند. کتیبه‏ های ظروف شامل صلوات بر چهارده معصوم، اشعار، نام واقف، تاریخ ساخت و تاریخ وقف است و در برخی کتیبه ‏ها و نقوش با یکدیگر روایتی مرتبط را بیان می‏ کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Dūstkāmis, Preserved in the Astan Quds Razavi Museum

نویسنده [English]

  • Heshmat Kafili
Expert and advisor at the Astan Quds Razavi Museum
چکیده [English]

The spiritual status of Imam Reza Holy Shrine has led the Muslim devotees to present a wide variety of artistically and ritually exquisite handicrafts to the shrine complex; among them is a collection of metalwork called Dūstkāmis, which were filled with liquids such as drinking water, sherbet, etc. to be dispensed to the guests, pilgrims and Khādims during the religious ceremonies. Dūstkāmis were in use in Dar-az-Ziafat, Sherbet-Khāna and Mihmān-Sira of the shrine, in which free food and drinks were served. Since no research has been conducted on the function and use, the construction techniques and the designs and motifs of these vessels, this paper was written to introdue this collection descriptively based on field research, library sources and historical records.      
All the studied samples are made of copper and decorated with engraved motifs and inscriptions. There are three types of motifs: real, imaginary and decorative. Real motifs can be examined in three groups: vegetal and figural representations of human and animals. Imaginary motifs include animal-headed humans, human-headed animals and mythical creatures such as demon-like humans. In addition, decorative motifs are divided into two groups: abstract vegetal motifs and separating decorative motifs. The inscriptions on the vessels include salutations upon the Fourteen Infallibles, poems, the name of the endower, the construction and the endowment date, and in some cases the inscriptions and motifs tell a related story.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Reza Holy Shrine
  • Dūstkāmy
  • Qajar period
  • Astan Quds Razavi Museum