تداوم سنت ‎های هنری ساسانی در تزیینات معماری بناهای دوران اسلامی خراسان تا پیش از حملۀ مغول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری باستان شناسی دوران تاریخی، دانشیار و عضو هیأت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه تهران

چکیده

ورود اسلام به خراسان و تغییر کاربرد برخی بناها و یا تأسیس مجموعه‌های معماری نو، به معنای فروپاشی ساختارهای فکری و هنری خراسان و ایران پیش از اسلام نبود. آنچه هنرمندان دورۀ ساسانی در زمینۀ آفرینش‌های فکری و هنری تجربه کرده بودند و در قالب تزیینات گچبری و نقاشی بر دیوارۀ کاخ‌ها و معابد به تصویر کشیده بودند، مبانی و اصول هنر اسلامی را در اجرای تزیینات معماری تشکیل داد. هنرمندان مسلمان خراسانی نه فقط در فن و روش؛ بلکه در فرم و ترکیبات هنری همان اسلوب ساسانی را در پیش گرفتند و با استفاده از آموزه‌های فرهنگی جدید چون هندسه و جهان بینی اسلامی در هم آمیختند. به این ترتیب شیوه‌ای نو در هنر تزیینات معماری اسلامی خراسان پدید آمد که از یک‎سو حامل و ناقل سنت‌های هنری پیش از اسلام بود و از سوی دیگر با پذیرفتن جریان‌های فکری نوظهور، شیوه‌ای بدیع و به‎روز را در هنر خراسان مطرح می‌ساخت. در این مقاله با رویکردی تحلیلی-تطبیقی به نقش سنت‌های هنری ساسانی در تدوین و تعریف تزیینات معماری بناهای دوران اسلامی خراسان می‎پردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Continued Tradition of the Sasanian Art in the Islamic Architectural Decorations of Khorasan Prior to the Mongol Invasion

نویسنده [English]

  • Meysam Labbaf-Khaniki
Ph.D. in Archeology of Historical Periods, Associate Professor, Faculty Member, Department of Archeology, Tehran University
چکیده [English]

The arrival of Islam in Khorasan and change of the function of some buildings and establishment of new building complexes did not mean the collapse of the intellectual and artistic structures of pre-Islamic Khorasan and Iran. What the Sasanian artists had experienced in creating intellectual and artistic innovations and illustrated in the form of stucco decorations and paintings on the walls of palaces and temples established the essential bases for Islamic art in execution of architectural decorations. The Khorasanian Muslim artists followed up the same Sasanian style not only in the technics and methods but also in the form and artistic combination of their creations and amalgamated the pre-Islamic traditions with the new cultural trends including geometry and Islamic ideologies. Thus, a new perspective was created in producing the Islamic-architectural decorations of Khorasan that were influenced by the pre-Islamic artistic tradition on the one hand and brought up an innovative and updated style by adopting newly-emerged trends in thoughts and ideology of the Islamic period on the other hand. With an analytical-comparative approach, this paper addresses the role of the Sasanian artistic tradition in the definition of the architectural decorations of Khorasan during the first 6 centuries of the Islamic period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • architectural decorations
  • Islamic art
  • Sasanian art
  • stucco
  • wall painting
  • the archaeology of Khorasan