بررسی و شناسایی سکه‏ های افشاری گنجینۀ سکۀ موزۀ رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد زبان های باستانی ایران، گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

دوران حکومت افشاریان اگر چه کوتاه بود؛ اما توجه نادر و جانشینانش به ضرب سکه، سبب شد تعداد کثیری سکه از او و شاهان پس از وی در سراسر کشور پراکنده شود. نادر پس از لشکرکشی به هند و تصرف مناطق شمالی همچون ترکستان، نظام پولی ایران و هند را ترکیب نمود و ساختار پولی جدید با واحدهای متنوع و نام‏ های گوناگون همچون قِران نادری، بیستی، فلوس، عباسی، اشرفی را رواج داد. با مرگ نادر به‎تدریج نظام پولی از هم گسیخته شد؛ اما جانشینان وی همچنان به ضرب سکه اهتمام ورزیدند زیرا یکی از وجوه مشروعیت حکومتی ایشان، سکه بود. این مقاله ضمن معرفی و شناسایی سکه‏ های افشاری موجود در گنجینۀ سکۀ موزۀ رضوی، در پی پاسخ به چند پرسش است: نظامات پولی دورۀ افشاری چگونه بوده است؟ فتح هند چه تأثیری بر ساختار پولی این دوره گذاشت؟ واحدهای پولی این دوره چه بود؟ ویژگی‏های ظاهری این سکه‏ ها چیست و عبارات منقور بر آن‎ها حاوی چه مضامینی است؟ با بررسی این سکه ‏ها به نظر می‏ رسد اگر چه نادر و جانشینانش وارث حکومتی با اقتصادی ویران بودند و بلندپروازی‏ های آنان برای کشورگشایی، زمینۀ جنگ‏ های طولانی مدت را فراهم آورد؛ اما هیچ کدام سبب نشد تا از ضرب سکه غافل بمانند و در این دوران سکه‏ های بسیار با تنوع فراوان و عیار و اوزان مختلف در قالب فلزاتی همچون طلا و نقره و مس ضرب کردند که در سراسر قلمرو حکمروایی آنان پراکنده گشت. برای رسیدن به پاسخ پرسش‏ های مطرح شده، این پژوهش رویکردی توصیفی- تحلیلی داشته و مبتنی بر دو شیوۀ کتابخانه‏ ای و میدانی بوده است. در شیوه کتابخانه‏ ای، منابع نوشتاری مطالعه و فیش ‏برداری شد و در روش میدانی از طریق مشاهده و بررسی عینی سکه‏ ها و استفاده از کارت ‏برگه‏ های شناسایی و خوانش سجع آن‎ها، اطلاعات مربوط به ویژگی‏ های ظاهری سکه‏ ها به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examination and Identification of Afshārī Coins in Astan Quds Razavi Museum

نویسنده [English]

 • Fateme Jahanpour
M.A. in Ancient Culture and Languages of Iran, History Department, Ferdowsi University
چکیده [English]

Although the rein of Afsharian was short, Nader's attention and that of his successors to minting coins caused a large number of coins from him and the kings after him to be scattered all over the country. After military expedition to India and the conquer of the northern regions such as Turkestan, Nader combined the monetary system of Iran and India and circulated a new monetary structure with various units and different names such as "Qirān-i Nādirī", "Bīstī", "Follis", "‘Abbāsī", "Ashrafī". Upon Nader's death, the monetary system was gradually disintegrated, but his successors continued to mint coins because one of the aspects of the legitimacy of their rule was coins. While introducing and identifying the Afshārī coins in the Razavi Museum, this article is intended to answer several questions such as: What was the monetary system of the Afshārī period like? What effect did the conquest of India have on the monetary structure of this period? What were the currency units of this period? What are the apparent features of these coins and what do the expressions incised on them contain?
By examining these coins, it seems that although Nader and his successors inherited a state with a ruined economy and their ambitions for hegemony paved the ground for long-term wars, none of them caused them to neglect minting of coins and during this period they minted many coins with a high variety and different weights and sizes in the form of metals such as gold, silver and copper, which were scattered throughout their ruling territory. In order to answer the above-mentioned questions, this research has employed a descriptive-analytical approach and has been based on both library and fieldwork methods. In the library method, the written sources were studied and indexed; and in the fieldwork method, the information concerning the apparent features of the coins was obtained through the objective observation and examination of coins and the use of identification cards and reading their inscriptions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Afshārī rule
 • Nader Shah
 • Coin Treasury of Razavi Museum
 • Qirān-i Nādirī
 • Follis
 • Shāhī
 • ‘Abbāsī
 • Ashrafī
 • Bīstī
 • Rupee