مطالعه ویژگی‏ های فرم و نحوه ساخت دکمه های پوشاک همسانِ کارکنان و خدام آستان قدس رضوی، موجود در مجموعۀ «صابری»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و مجموعه دار

چکیده

دکمه‎ها نیز مانند سکه‎های رایج هر دوره‎ای حاوی اطلاعات متنوعی‎اند که بررسی آن‎ها از دیدگاه‎های متفاوت دارای اهمیت است. با ورود نیروهای نظامی و مستشاران کشورهای غربی به ایران، شکل و شمایل لباس کارمندان نهادهای ایرانی، از دورهٔ قاجار به بعد، تغییر یافت. از جملهٔ این تغییرات که به نوعی شناسنامهٔ کارمندان یک مجموعه به‎شمار می‎رفت، دکمه‎های منقّشی بود که زینت‎بخش لباس کارورزان هر نهاد بود. از این منظر، بررسی دکمه‎های البسهٔ کارکنان و خدام آستان قدس رضوی بر اساس نمونه‎های موجود در «مجموعهٔ صابری» می‎تواند ما را با سیر تغییر و تکامل آن‎ها آشنا کند. به‎سبب آنکه تا کنون مقاله و کتابی در خصوص دکمه‎های ایرانی نگاشته نشده و نگارنده انواع نمونه‎ها در مجموعهٔ خود دارد؛ لذا به تحقیق دربارهٔ ورود، محل و ترکیب ساخت، شکل و آلیاژ، کیفیت و تنوع آن‎ها به روش توصیفی _ تطبیقی _ تحلیلی پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the Features of the Form and Way of Making Buttons of the Uniform Garments of Astan Quds Razavi's Staff and Khadims (Voluntary Attendants) Preserved in Saberi Collection

نویسنده [English]

  • Sina Saberi
Writer and Collector
چکیده [English]

Buttons, like common coins of any era, contain various data whose study is important from different perspectives. With the arrival of military forces and advisers of western countries to Iran, the shape and form of the clothes of employees of Iranian institutions changed from the Qajar period onwards. Among these changes, which were considered as a kind of identification for the employees of an institution, were the ornamented buttons that adorned the clothes of the employees of each organization. From this point of view, the examination of the buttons of the clothing of the employees and the Khadims of Astan Quds Razavi based on the examples found in the "Saberi Collection" can introduce us to the course of their change and evolution. Due to the fact that no article or book has been written about Iranian buttons and the author has all kinds of samples available in his collection, therefore, he has researched about their procurement, construction place and composition, shape and alloy, quality, and variety in a descriptive-comparative-analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • button
  • Astan Quds
  • staff
  • Qajar
  • Khoddam's garments
  • inscribed motifs