پژوهشی سکه ‎شناختی در دوران عصیان لیلی‎ بن‎ نعمان (در نیشابور 308-309هـ .ق.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری گروه باستانشناسی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران

چکیده

لیلی‎بن‎نعمان، یکی از سرداران بزرگ علویان طبرستان بود که توانست هم‎زمان با آشوب‎ها، در ابتدای حکومت امیر نصر‎بن‎احمد سامانی (301-331هـ .ق.) نیشابور، دومین رکن اصلی حکومت سامانیان، را به سال 309هـ .ق. تسخیر کند و به نام خود سکه بزند. نگاشته‎های مسکوکات امرای ایرانی در قرون اولیهٔ اسلامی، نشان از این دارد که مطابق سیاست آنان و باورهای مردم، علاوه بر نام و خاندان حاکم، القاب و عناوین منسوب به وی را همراه با آیه یا آیاتی از قرآن بر سکه‎ها نقش می‎کردند. بنابراین با بررسی این نگاشته‎ها می‎توان به اندیشه و مقاصد حاکمان و نیز جایگاه اجتماعی آنان در میان مردمان و مقامات بالاتر، پی‎برد. سؤالات اصلی این پژوهش یکی این است که ویژگی‎های کلی طرح درهم لیلی‎بن‎نعمان (ضرب‎شده در نیشابور به سال 309هـ .ق.) چگونه بوده است؟ و دیگر اینکه چگونه می‎توان با استفاده از نگاشته‎های نقر‌شده، نظیر آیات، القاب و ... بر این درهم، وقایع آن عصر را بازسازی نمود؟ این مقاله بر آن است تا علاوه بر معرفی این سکه شاخص، با رویکرد باستان‎شناسی ادراکی و رهیافت تاریخی، به بازسازی و شناساندن علل برخی از حوادث آن روزگار، به یاری داده‎های سکه‎شناختی در کنار متون تاریخی بپردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Numismatic Research on the Period of Layla b. Nu‘man's Rebellion (308-309 A.H.) in Neishabur

نویسنده [English]

  • Muhammad Amin Sa'adat Mehr
Ph.D. Student, Archaeological Department, Faculty of Arts and Architecture, University of Mazandaran, Babolsar
چکیده [English]

Layla b. Nu‘mān was one of the great Alawite commanders of Tabaristan who was able to conquer the second main pillar of the Samanid rule simultaneous to the rebellions, at the early period of the rule of Amir Nasr b. Ahmad Sāmānī (301-331 AH) of Neishabur and mint coins in his own name. The Iranian commanders' inscriptions on the coins in the early Islamic centuries, in addition to the name of the coin owner and the ruling family, contained verses from the Qur'an that were engraved on the coins according to the beliefs of the rulers and the people of the region, as well as titles of coin owners. Therefore, by considering these expressions, we can understand the thoughts and intentions of the rulers and their status among the people and high-ranking officials. One of the main questions of this research is, "What were the general features of Layla b. Nu‘mān's dirham design like (minted in Neishabur in 309 A.H.)?" Also, "How can the events of that era be reconstructed by using inscribed writings, such as verses, titles, etc. on this dirham?" In addition to introducing this distinguished coin, this article aims to reconstruct and introduce the causes of some of the events of that time with the help of numismatic data along with historical texts, with the approach of perceptual archeology and historical approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Samanids
  • Layla b. Nu‘mān
  • Alawites of Tabaristan
  • Numismatics
  • Neishabur